Mærkesager

MINE MÆRKESAGER

IDRÆT OG FRITID

De idrætsfrivillige i Favrskov fortjener en bedre behandling fra det politiske system. Der er

brug for reel interesse for idrættens vilkår og de frivilliges arbejde. Det handler ikke kun om faciliteter. Der skal være respekt om de frivillige trænere og ledere, og det arbejde, som de udfører til gavn for kommunen. I de seneste par år har politikerne haft mere travlt med at tilgodese sig selv og deres egne ønsker på bekostning af de frivillige, som får besked på at rette ind. Resultatet er færre frivillige og mindre engagement. Der er brug for at gentænke kommunens tilgang til hele idrætsområdet og genskabe tillid og dialog.

TRAFIK OG MILJØ

Der er brug for at investere i infrastruktur. Når den offentlige transport langsomt udhules, bliver der flere biler på vejene. Derfor skal der afsættes nødvendige midler til bedre offentlig trafik og gode veje og samtidig sikres gode forhold for cyklister, så det bliver mere attraktivt at tage cyklen. Byudvikling skal tænkes grønt og med respekt for drikkevand og landskab. Vi skal værne om miljøet og tilgodese løsninger, der fremmer miljøvenlig adfærd, fx el-biler, cyklisme, økologi og genbrug.

ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

Respekt for menneskers forskellighed er afgørende. Der er brug for individuelle løsninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Favrskov skal have en handicappolitik, der sikrer livskvalitet for de borgere, som har udfordringer. De seneste års nedskæringer har gjort ondt værre og skal bremses. Der er for meget kassetænkning i kommunens praksis for tildelinger, hvor der hele tiden spekuleres i at gå til grænsen af lovgivningen. Antallet af omgjorte sager skal ned. Alle har ret til en værdig behandling.