Program

PROGRAM

Konservative visioner for Favrskov Kommune

for perioden 2018 – 2021

 

Det Konservative Folkeparti ønsker, at Favrskov Kommune udvikler sig til at blive regionens foretrukne bosætnings- og erhvervskommune. Det er vores holdning, at de to ting følges ad og vi vil arbejde målrettet på at når dette mål.

 

En kommune uden nye tilflyttere vil langsom sygne hen og blive svagere og svagere.

 

Det er derfor vigtigt, at vi arbejder på at gøre det så attraktivt som muligt at slå sig ned i vores kommune – hvad enten det er for at drive erhverv herfra, eller for at bosætte sig.

 

Der skal arbejdes med mange forskellige indsatser for at nå vores mål. Indsatser som vi kort beskriver i dette politiske program for byrådsperioden 2018 til 2021. Indsatser, der naturligvis skal række længere ud end blot den kommende valgperiode.

 

Se hele det konservative valgprogram på: