Uddannelse og skole

Uddannelse for alle og væk med uddannelsesloftet.

Uddannelsessystemet skal være med lige adgang for alle og høj kvalitet. Fokus skal være på faglighed, så alle får mulighed for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt. Samtidig skal uddannelsessystemet sikre vores arbejdsmarked uddannet arbejdskraft og fleksibilitet. Vi må ikke skabe flaskehalse på arbejdsmarkedet pga manglende uddannelse, som vi ser eksempler på nu. Det skal være attraktivt at vælge erhvervsuddannelser og tekniske uddannelser, så vores samfund kan få den vækst vi gerne vil.