Der er mange udfordringer i vores velfærdssamfund. Særligt inden for vores sundhedsvæsen og ældrepleje. Med min baggrund som læge ser jeg de problemer hver dag. Jeg stiller op til Folketinget for at gøre noget ved de mange problemer, der er blevet værre i de senere år. Vi har set ventelister eksplodere og personalet på hospitaler sige op i stor stil. 

I sundhedsvæsnet er der brug for flere medarbejdere til at sikre et godt arbejdsmiljø, mindre tidspres og reelt sætte patienten i centrum. Psykiatrien har brug for et stort løft og i ældreplejen skal omsorg øverst på dagsordenen frem for minutplaner og kørelister.