Velfærd

Har man behov for hjælp, skal man have det

Jeg ønsker et samfund, hvor flest muligt kan klare sig uden offentlig hjælp, og hvor vi i fællesskab giver bedre hjælp til dem, der ikke kan klare sig selv. For mig er det en selvfølge, at vi tager os af hinanden i de fællesskaber, vi indgår i.

 

Som konservativ arbejder jeg for, at flere skal kunne klare sig selv. De overførselsindkomster, vi skal have i Danmark, skal sikre fundamental velfærd og tryghed. Formålet med overførselsindkomster er at hjælpe, hvor der er et reelt behov.

 

Velfærdssamfundet skal være effektivt, ikke bureaukratisk. Jeg arbejder for, at alle borgere kan overskue deres rettigheder og pligter. For vi ønsker et samfund, hvor flest muligt kan klare sig uden offentlig hjælp, og hvor vi i fællesskab giver bedre hjælp til dem, der ikke kan klare sig selv. På en ordentlig og fleksibel måde.