Hjælp og omsorg når du har brug for det

Mere tid og omsorg til patienterne.

Jeg oplever hver dag, hvordan vores sundhedsvæsen er presset på ressourcer. Hvordan personalet løber stærkt. Hvordan de ansatte bruger tid på helt unødigt bureaukrati. Hvor systemet spænder ben og bygger mure. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Der skal prioriteres flere ressourcer til pleje og omsorg, så der er tid til patienterne og sammenhæng i den enkelte patients forløb og behandling. Brugerbetalingen skal reduceres og fordeles på en mere social retfærdig måde, så en mindre del ligger på tandlægeregningen.

Konservativ sundhedspolitik bygger på et grundlæggende princip om at give patienterne flere frie valg i forhold til behandlingstilbud og samtidig sikre, at alle danskere har lige adgang til behandling og omsorg. Jeg ønsker et sundhedsvæsen, hvor vores sundhedspersonale har mulighed for at prioritere tiden med patienterne og ikke skal kæmpe med administrative krav og unødigt bureaukrati. Patienten skal kort sagt i centrum og tidspresset skal ned. Det kræver en omprioritering af midlerne fra administration til pleje.

Ventelisterne er de senere år eksploderet, og der er nu meget lange ventetider på simple behandlinger. Det skal rettes op. Det er ikke rimeligt at vente længe med smerter. Uligheden er også vokset, det er blevet sværere for de svageste at få hjælp. Det synes jeg ikke er i orden. Vi kan glæde os over de mange avancerede og specielle behandlinger, som vores sundhedsvæsen tilbyder, men der skal også være plads til pleje og almindelig behandling af vores kronisk syge og ældre.

Der er brug for mange flere praktiserende læger, og det haster med at få flere uddannet. Over 100.000 danskere mangler en fast læge, der burde være en rettighed. En læge, der kender sine patienter, er gavnligt for både systemet og patienterne. Så undgås unødige indlæggelser og sågar dødeligheden er lavere, hvis patienten har en læge, der kender ham/hende.