Vores svageste har brug for hjælp

Vi skal beskytte vores udsatte borgere.

Jeg vil et sundt samfund, hvor du får hjælp, når du har brug for det. De stærkeste skal hjælpe de svageste. Vi skal beskytte vores udsatte borgere særligt de som er ramt af psykisk sygdom, og andre, som får brug for støtte i en vanskelig periode. Som læge har jeg set mange mennesker, der har det svært, og hvor systemet sætter mærkværdige begrænsninger. Selvfølgelig skal snyd stoppes, men vi skal hjælpe dem, der har brug for hjælp. Jeg vil give et betragteligt løft til psykiatrien, der alt for længe er blevet svækket. Et samfund måles på, hvordan det behandler sine mest udsatte medborgere.

Jeg arbejder for, at den sociale indsats målrettes de personer, der har mest brug for det. Det er utrygt, at flere må leve på gaden, at personer med dobbeltdiagnoser ikke får den hjælp, de skal have. Det skal der gøres noget ved.

Socialpolitikken kræver en individuel og ubureaukratisk indsats, som sikrer mennesker med sociale problemer den nødvendige hjælp, pleje og omsorg, der kan danne grundlaget for en tryg, værdig og meningsfuld tilværelse med respekt for det enkelte menneske. Det gælder især den tidlige og forebyggende indsats, hvor den enkelte med hjælp fra samfundet kan finde fodfæste igen.