Transport

Jeg vil have transport og klima tænkt sammen.

Transport skal være effektivt, billigt og klimavenligt. Hvad enten man foretrækker et kollektivt transportmiddel eller vælger at tage bilen, skal der være adgang til billige og effektive transportmuligheder. Derfor er der også brug for investeringer i infrastruktur. Jeg ser gerne en udbygning af E45 og en Kattegatforbindelse.

 

Det betyder for mig en ny og langt billigere registreringsafgift, der baseres på køretøjets belastning af veje og ikke mindst miljø og klima. Det kan også sikre den nødvendige omstilling til el-drevne køretøjer, der kan drives af strøm fra vindmøller frem for fossilt brændstof. Når vi laver reglerne, har vi selvfølgelig brug for EU, så konkurrencevilkår for danske virksomheder ikke svækkes.

 

Hvis den kollektive transport skal være et reelt alternativ til privatbilismen, skal den være driftsikker, nem at bruge og for min skyld gerne gratis. Transport binder landet sammen og her skal mulighederne for både land og by tænkes sammen. I byerne skal der være færre biler og på landet fleksible transportmuligheder, så det også er attraktivt at bo på landet.

 

Trafiksikkerheden er afgørende for mig. Transport som gående eller cyklende er sundt og godt, fx til skole eller job, men det forudsætter, at der skabes tryghed for de bløde trafikanter.