En værdig ældrepleje

Jeg ser og hører alt for ofte eksempler på uværdig behandling af vores ældre - det kan vi ikke være bekendt.

Vores ældre har brug for en værdig alderdom. I dag bliver vi meget ældre end for blot få årtier siden og mange forbliver også raske. Kan man blive på arbejdsmarkedet bør man, men er man nedslidt, bør der være ordninger, som sikrer en mulighed for tidligere tilbagetrækning. Det bør afhænge af helbred. Det er vigtigt at forebygge sygdom med motion og livstil hele livet. For de, hvor helbredet svigter er det en samfundsopgave at give en god og værdig hjælp. Dertil hører en god pleje. Jeg ser og hører alt for ofte eksempler på uværdig behandling af vores ældre – det kan vi ikke være bekendt.