En værdig ældrepleje

Jeg ser og hører alt for ofte eksempler på uværdig behandling af vores ældre - det kan vi ikke være bekendt.

I dag bliver vi meget ældre end for blot få årtier siden og mange forbliver også raske længere op i alderen. Er man nedslidt, bør der være ordninger, som sikrer en mulighed for tidligere tilbagetrækning. Det bør afhænge af helbred. I fremtiden får vi brug for, at alle bliver længere på arbejdsmarkedet, men det skal være på en ordentlig og værdig måde.

Som samfund skylder vi vores ældre en værdig alderdom. Når helbredet svigter, er det en samfundsopgave at give en god og værdig hjælp. Dertil hører en god og værdig pleje. Jeg ser og hører i mit arbejde alt for ofte eksempler på uværdig behandling af vores ældre – det kan vi ikke være bekendt. Der er ingen, der beder om hjælp for sjov, og derfor skal vi have nogle bedre rammer om et værdigt ældreliv. Det er vigtigt for mig, at man ikke skal være bange for at blive gammel, som mange desværre er nu. Det skal være trygt at være ældre med behov for hjælp.